Bí kíp học không cực nhọc

Biểu đồ xương cá, dễ dàng nhận biết nguyên nhân - kết quảBiểu đồ xương cá, còn gọi là biểu đồ Ishikawa hay biểu đồ nguyên nhân – kết quả. Đây là một phương pháp nhằm nhận diện vấn đề và đưa ra giải pháp, một trong những yếu tố cốt lõi để xây dựng – đảm bảo – nâng cao chất lượng.

Biểu đồ xương cá thường sử dụng trong các trường hợp:

- Tìm hiểu một vấn đề để xác định nguyên nhân gốc rễ.

- Nhận diện các lĩnh vực thu thập thông tin.

- Lý do một tiến trình không đưa đến những kết quả mong muốn.

Sự việc được đưa vào phần đầu cá. Các yếu tố và nguyên nhân có liên quan tới sự việc đưa vào phần xương ở thân cá, viết thêm cả phần phân tích các nguyên nhân vào biểu đồ.