Bí kíp học không cực nhọc

Sơ đồ tư duy, ghi nhớ tốt hơn nhờ sự logicMindmap (sơ đồ tư duy) là một phương pháp ghi chép giúp tận dụng được khả năng ghi nhớ của trí não, giúp con người tư duy nắm bắt được vấn đề, nội dung và liên kết được những đối tượng đơn lẻ lại với nhau.. Đây là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh.

Bằng cách dùng giản đồ hay những keywords và những đường nối, mũi tên… theo các quy tắc đơn giản, mindmap sẽ giúp người dùng xây dựng một bức tranh tổng quát, thu nhỏ lại những thông tin cô đọng nhất, khiến cho việc tư duy, giải quyết vấn đề hay ghi nhớ lại những chi tiết của “bức tranh” dễ dàng hơn.

Đặc biệt, mindmap có thể được sử dụng cho bất kỳ công việc tư duy hoặc học tập nào, từ nghiên cứu một chủ đề hay lên kế hoạch hoặc thậm chí xây dựng thói quen tốt hơn.